Catalogus

Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft
In deze gebedenbundel bidt Erik Galle met gedachten en woorden die uit zijn hart opborrelen. Het opwellen van de woorden was belangrijker dan het neerschrijven.... Meer info
Het Concilie Vaticanum II
Een halve eeuw geleden, meer precies op 8 december 1965, werd op plechtige wijze het Tweede Vaticaans Concilie beeindigd. Het concilie was zonder twijfel de... Meer info
Paus Franciscus, revolutie van de tederheid en de liefde
De Duitse kardinaal Walter Kasper werd geboren in 1933. Hij was professor dogmatiek en werd in 1989 benoemd tot bisschop van Rottenburg-Stuttgart. Van 2001 tot 2010... Meer info
Katholiek Onderwijs in België
Een groot deel van de Belgen heeft school gelopen in het katholiek onderwijs. Sinds het begin van de 19de eeuw hebben religieuze congregaties, bisdommen en schoolbesturen... Meer info
Een kleine leefregel
Wie op weg gaat, heeft een wegwijzer nodig. Hij heeft nood aan een kleine leefregel. Het Woord van God en de sacramenten zijn voedsel voor onderweg. Maar... Meer info
Alleen maar een sjaal
André Quintelier, priester van het bisdom Gent, is sedert 1995 verbondelijk pastor van de Christelijke Arbeidersbeweging ACW, nu beweging.net, en deeltakken... Meer info
Jezus niet buitenspel zetten
Gerhard Lohfink was tot 1986 professor Nieuw Testament aan de Universiteit van Tübingen. Nu leeft en werkt hij als theoloog in de Katholischen Integrierten... Meer info
Meerstemmig opvoeden vandaag
In de context van de herdenking van het 200ste geboortejaar van Don Bosco (1815-2015) gaat professor Roger Burggraeve op zoek naar grondslagen en oriëntaties... Meer info
Het klimaat verandert ook mij
Met de encycliek Laudato Si' is ecologie geen nakomertje meer in de Sociale Leer van de Kerk. Paus Franciscus pleit voor een radicale ecologische bekering. Ecologie... Meer info
Waar blijft de kerk?
De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Erik Borgman, hoogleraar... Meer info