Catalogus > Theologie

Kom en Zie Werkboek
Het WeG-project biedt een methode van initiatie en volwassenencatechese volgens de inspiratie van Klemens Armbruster. De reeks ‘Kom en Zie' is bedoeld... Meer info
Aan zijn rijk komt geen einde...?!
De LOGOS-studiedagen - Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring en Spiritualiteit - nemen een zinsnede uit het credo als vertrekpunt.De eschatologische belofte... Meer info
Geloven is altijd een uitdaging
Op 27 april 2014 heeft de Kerk Johannes Paulus II heilig verklaard. Daarmee is zij ingegaan op de vraag van het Volk Gods op 2 april 2005 op het Sint-Pietersplein,... Meer info
(N)iets voor dummies
De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert... Meer info
De doos van Pandora
Depenalisering van abortus en legalisering van euthanasie: België kwam en komt ermee in het nieuws. Voor sommigen het summum van vooruitstrevendheid, voor anderen... Meer info
Naar de kern van het christelijke geloof
De Kerk verkondigt het ‘kerygma' vanaf de eerste Pinksterdag. Het Griekse woord drukt het goed uit: het gaat om een geroepen mededeling, een aankondiging... Meer info
Sta op en loop
Vergeven is een werkwoord dat complexe ethische kwesties oproept. Maar wat betekent het te zeggen dat je gelooft in de vergeving van de zonden? Dit boek focust op... Meer info
Vaticanum II: geschiedenis of inspiratie?
Nooit in de geschiedenis waren zoveel bisschoppen in een zo grote internationale en continentale verscheidenheid in concilie bijeen geweest als tijdens het tweede... Meer info
  • € 15.95
Augustinus van Hippo
Augustinus van Hippo (354-430) wordt beschouwd als één van de grootste ‘kerkvaders' van de Late Oudheid. Hij was één van de... Meer info
Marcus als tegenevangelie
Het woord evangelie is in oorsprong geen christelijk woord, maar stamt uit de kringen rondom de oppermachtige keizer van Rome: toen 100 000 mensen werden vermoord... Meer info