Catalogus > Theologie

Brug van barmhartigheid
Op een indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als Degene die ons mensen het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid... Meer info
De 7 geestelijke werken van barmhartigheid
De zieken bezoeken, de naakten kleden en de hongerigen voeden… wanneer je het lijstje van de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid begint op te sommen... Meer info
Jezus niet buitenspel zetten
Jezus wordt op vele manieren buitenspel gezet. Ook als hij alleen als een sympathieke rabbi, als een profeet, machtig in woord, of als een begaafde charismaticus... Meer info
Paus Franciscus, revolutie van de tederheid en de liefde
De Duitse kardinaal Walter Kasper werd geboren in 1933. Hij was professor dogmatiek en werd in 1989 benoemd tot bisschop van Rottenburg-Stuttgart. Van 2001 tot 2010... Meer info
Mens, Franciscus
Met rake tekeningen en weinig woorden treft Gerhard Mester het karakter van paus Franciscus, de nieuwe weg die de kerkvorst wil bewandelen en de manier waarop hij... Meer info
Waar blijft de kerk?
De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Erik Borgman, hoogleraar... Meer info
Het Concilie Vaticanum II
Een halve eeuw geleden, meer precies op 8 december 1965, werd op plechtige wijze het Tweede Vaticaans Concilie beeindigd. Het concilie was zonder twijfel de... Meer info
Laudato Si'
De Nederlandse vertaling van Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus met als thema de zorg voor de schepping. In zijn schrijven over het milieu gaat... Meer info
Anders denken
Peter Baekelmans, gastprofessor aan de KU Leuven, doctoreerde aan de Nanzan Universiteit in Japan en verweeft op een ongeëvenaarde manier kennis, kunde en... Meer info
Het Woord is mens geworden
De Kerk heeft voor de zondagslezingen een driejarig leesrooster opgesteld. De eerste lezing, uit het ‘Oude Testament', legt het fundament. De tweede lezing... Meer info