Catalogus > Theologie

Wijze woorden 2. Sabine Van Huffel
‘Sabine Van Huffel is professor aan de faculteit ingenieurswetenschappen en auteur van 'Adriaan... tien jaar later', over het verwerken van de... Meer info
  • € 8.50
Verbonden
Hoe kunnen we zinvol samenleven? En wat hebben we daarvoor in de opvoeding nodig? Welke rol speelt de eucharistie in het nieuwe parochielandschap en de daarmee verbonden... Meer info
Priester zijn en heilig
Mgr. Léonard onderricht in dit boek over de spiritualiteit vande diocesane priester. Daarbij laat hij zich letterlijk inspirerendoor het derde hoofdstuk van... Meer info
(N)iets voor dummies
De geïnstitutionaliseerde godsdienst staat vandaag bij velen slecht aangeschreven. Is dit simpelweg het gevolg van de zich doorzettende secularisering? Of verwijdert... Meer info
  • € 22.50
Sta op en loop
Vergeven is een werkwoord dat complexe ethische kwesties oproept. Maar wat betekent het te zeggen dat je gelooft in de vergeving van de zonden? Dit boek focust op... Meer info
  • € 19.50
Is de Kerk nog heilig?
De LOGOS-studiedagen - Leuvense Ontmoetingen rond Geloof, Openbaring & Spiritualiteit - nemen een zinsnede uit het credo als vertrekpunt. Zo belijden we elke... Meer info
  • € 18.00
God kan ons redden
Jezuïet Fernand Van Neste is emeritus hoogleraar van de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Naast tal van publicaties over recht, publiceerde hij... Meer info
  • € 15.00
De vreugde van God is de levende mens
God heeft alles uiteindelijk geschapen in functie van de mens: dát is de evolutie die Hij in de schepping heeft gelegd. En op het toppunt van de geschiedenis,... Meer info
  • € 18.50
Augustinus van Hippo
Augustinus van Hippo (354-430) wordt beschouwd als één van de grootste ‘kerkvaders' van de Late Oudheid. Hij was één van de... Meer info
  • € 19.50
Wees altijd blij
De Brief aan de jonge christelijke gemeente in de Griekse havenstad Filippi is waarschijnlijk de laatste brief van Paulus. Het is zijn meest hartelijke brief: een... Meer info
  • € 12.50