Catalogus > Theologie

Amoris Laetitia. De vreugde van de liefde
Deze apostolische postsynodale exhortatie is het resultaat van twee Bisschoppensynodes over huwelijk en gezin, in oktober 2O14 en oktober 2O15. Het is de titel die... Meer info
Omgekeerd door de komst van de Geest
Pinksteren is geen gebeurtenis uit het verleden. Die eerste openbaring, ja. Maar dit mysterie van Pinksteren vernieuwt zich rustig en sereen in het doopsel en het... Meer info
Kijken naar de overkant
Allerheiligen en Allerzielen zijn de feesten van de ‘overkant', dagen om naar de hemel te kijken en naar de doden. En de natuur vraagt mee met de Kerk:... Meer info
Maria in het klein en in het groot
Op het feest van haar Tenhemelopneming is Maria met ziel en lichaam in de hemel opgenomen, één weelderige boomgaard. Nu is ze dicht bij de Vader, bij... Meer info
Goede Vrijdag
In deze derde brochure in de reeks handzame brochures over de liturgische feesten, gaat kardinaal Danneels dieper in op de betekenis van Goede Vrijdag.Andere brochures in de reeks   Meer info
Brug van barmhartigheid
Op een indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als Degene die ons mensen het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid... Meer info
Zeven keer jezelf overstijgen
De reizigers naar zichzelf zitten wellicht verkeerd. Wie zichzelf tracht te overstijgen, krijgt hier in de geestelijke werken van barmhartigheid zeven mogelijke... Meer info
Getijden van het leven
Het getijdengebed is allicht het meest veronachtzaamde luik van de christelijke eredienst. Het kan terecht beschouwd worden als het kleine broertje van de liturgiehervorming... Meer info
Uit liefde voor de islam
In juli 2013 verdween jezuïet Paolo Dall'Oglio bij een poging om te bemiddelen tussen strijdende partijen in Syrië. Men gaat ervan uit dat hij nog... Meer info
Tussen credo en amen
LOGOS XI gaat over hedendaags geloven, over hoe gelovigen zoeken naar inhoud en hoe die inhoud vraagt om inzet en overgave.De inhoud van de christelijke geloofsbelijdenis... Meer info