Catalogus > Info

Jaarboek Aartsbisdom 2015
Een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het Aartsbisdom.  Meer info
Jaarboek bisdom Antwerpen 2015
Jaarboek bisdom Antwerpen met de gegevens van het bisdom, de diocesane diensten, de priesters, pastoraal werkers, religieuzen, ... Meer info
Gebedskalender 2015
Deze originele en handige scheurkalender reikt u voor elke dag van 2015 een bijzonder gebed aan. Een verscheidenheid aan gebeden, geput uit de rijke christelijke... Meer info
  • € 17.50
De kracht van het Evangelie
De kracht van het Evangelie zet mensen in beweging naar elkaar, waar vreugde en hoop bloeien. In het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen beginnen christenen aan... Meer info
  • € 8.00
Dialoogschool in actie
Twaalf persoonlijke, verschillende en inspirerende perspectieven zijn hier in een bundel bijeengebracht. Ze zijn geschreven door een groep die heel gevarieerd is... Meer info
  • € 16.00
Ik had honger
Al tien jaar organiseert 'Tochten van Hoop' in Antwerpen en Brussel wandelingen die leiden naar plaatsen waar men normaal niet komt en waar men duidelijke... Meer info
  • € 17.00
Meer Europa voor meer vrede
‘Meer Europa, voor meer vrede' is de titel die Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, gekozen heeft voor een lezing op de feestelijke academische... Meer info
  • € 7.00
Getekend moeder Martha Vandenputte
In het voorjaar van 2011 vond in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen onder leiding van aartsbisschop Léonard de ‘opening van het proces van zaligverklaring'... Meer info
  • € 19.50
Kerken, heiligen en toerisme
Dit boek is bestemd voor wie graag religieuze cultuur, bedevaartroutes en evenementen zoals processies kiest voor een uitstap of een reis. Het beschrijft meer dan... Meer info
  • € 20.00
Mensen vormen voor morgen
In het najaar van 2009 legde Luc Delanghe zijn mandaat van voorzitter van het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV)neer. Ondanks vele andere bezigheden en... Meer info
  • € 25.00