Catalogus > Info

Bijbelagenda 2016
Een handige agenda in zakformaat om elke dag even tot bezinning te komen met een bijbeltekst. De agenda bevat een heiligenkalender, de pauselijke gebedsintenties... Meer info
Pelgrimsboekje
Naast een bezinning over de barmhartigheid aan de hand van de bul van paus Franciscus vind je in dit boekje achtergrondinfo en concrete richtlijnen voor het vieren... Meer info
Paus Franciscus, revolutie van de tederheid en de liefde
De Duitse kardinaal Walter Kasper werd geboren in 1933. Hij was professor dogmatiek en werd in 1989 benoemd tot bisschop van Rottenburg-Stuttgart. Van 2001 tot 2010... Meer info
Waar blijft de kerk?
De rooms-katholieke kerk lijkt bezig aan een spectaculair proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Erik Borgman, hoogleraar... Meer info
Pauselijke bul en brief
Deze brochure bevat de pauselijke bul bij de afkondiging van het buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid en de brief van de paus aan mgr. Rino Fisichella bij... Meer info
Bijbelagenda 2016
 Een unieke agenda in zakformaat om elke dag even tot bezinning te komen. Op zaterdag een vleugje profane wijsheid. Voldoende ruimte om afspraken te noteren.... Meer info
Laudato Si'
De Nederlandse vertaling van Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus met als thema de zorg voor de schepping. In zijn schrijven over het milieu gaat... Meer info
Liturgische kalender voor de eucharistieviering 2016
In deze kalender vindt u onder meer: de heiligenkalender ; de eucharistieviering met o.a. het verloop van de dienst, de keuze van het misformulier, de feesten... Meer info
Katholiek Onderwijs in België
Een groot deel van de Belgen heeft school gelopen in het katholiek onderwijs. Sinds het begin van de 19de eeuw hebben religieuze congregaties, bisdommen en schoolbesturen... Meer info
Jaarboek Aartsbisdom 2015
Een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het Aartsbisdom.  Meer info