Catalogus > Missie

De heilige Moeder Teresa
Op 4 september wordt Moeder Teresa door paus Franciscus heilig verklaard. Daarom dit prachtige inspiratieboekje. Wie kent haar niet, de kleine, onverzettelijke vrouw... Meer info
In gesprek met de vreemde ander
De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook. Geen ontmoeting zonder wederzijds... Meer info
Getekend moeder Martha Vandenputte
In het voorjaar van 2011 vond in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen onder leiding van aartsbisschop Léonard de ‘opening van het proces van zaligverklaring'... Meer info
  • € 19.50
Naar den Congo
Dit boek, over 100 jaar Broeders van liefde in Congo, werd geschreven met grote trouw aan de waarheid. De archieven gaven hun geheimen prijs en achter de vele... Meer info
  • € 17.00
De vlucht van een vogel voor de kat
Toen Alex Ericx geboren werd, voorspelde zijn zwakke gezondheid een rustig, weinig avontuurlijk bestaan. Niets bleek minder waar. De ontmoeting met een jocist in... Meer info
  • € 24.50
Kongo zoekt zusters
In opdracht van de zusters Passionisten schreef Hilde Rummens deze geschiedenis van de missies. Ze kreeg hiervoor toegang tot alle correspondentie van de missiezusters... Meer info
  • € 25.00
Waarom evangeliseren?
Dit boekje behandelt de vraag naar de ultieme motivatie van hen die zich inzetten voor de verwezenlijking van de missionaire roeping van de Kerk. Onder de christenen... Meer info
  • € 6.00
Avonturiers voor God
Onder de meest ongewone omstandigheden trokken de pioniers van het Christendom naar de verste uithoeken van de wereld om er de Blijde Boodschap te verkondigen. Bijna... Meer info
  • € 20.00
Missie vandaag
"Het zijn anderen die het gedaan hebben, ik was niet alleen." Mgr. Jan Van Cauwelaert zegt dit vaker nu hij honderd wordt. Hij meent het. Het missionaire... Meer info
La mission aujourd'hui
« Je n'étais pas seul, ce sont les autres qui ont tout réalisé. » Mgr Jan Van Cauwelaert est sincère en répétant... Meer info