Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Dit is de website van Halewijn nv, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, BE 0405 998 646.
Deze website wordt beheerd door de webmaster van Halewijn (halewijn.uitgaven@kerknet.be).

Door gebruik te maken van de Halewijn-pagina's verklaart u in te stemmen met de voorwaarden van de hiernavolgende regels. Als u niet akkoord kunt gaan met deze regels, gelieve dan geen gebruik te maken van de diensten van Halewijn. Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u de site niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien.

De informatie die hier wordt aangeboden is met de nodige zorg nagekeken, maar onvolkomenheden en onjuistheden kunnen altijd voorkomen. De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of onvolledige informatie. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van onze diensten via deze website geven in geen enkel geval recht op enige financiële vergoeding. Wij behouden ons ook het recht voor om op elk ogenblik en zonder voorafgaande verwittiging deze dienstverlening stop te zetten.

Auteursrechten
De website van Halewijn is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Halewijn.

Hyperlinks

Het aanbrengen van hyperlinks naar andere sites impliceert niet dat Halewijn noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op deze sites wordt aangeboden. De gekoppelde websites staan niet onder de controle van de medewerkers van Halewijn en zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u ontvangt via deze sites.U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de site van Halewijn, maar alleen als Halewijn in het volledige scherm van de browser zichtbaar wordt en het adres (URL) van de site zichtbaar blijft.

Privacybeleid

Door deze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt u ook in met de voorwaarden van het privacybeleid van Halewijn, zoals het hieronder uiteen wordt gezet. Als u daarmee niet akkoord kunt gaan, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken.

Verzameling van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten die via deze site worden aangeboden, vraagt Halewijn u bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een online-formulier in te vullen en te verzenden. U bent volledig vrij om u al dan niet hiervoor te registreren. Als u echter beslist om u te registreren, dan vragen wij u persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, postadres, e-mailadres.

Doelstellingen van de gegevensverwerking

Halewijn verzamelt deze informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt de informatie gebruikt om u deze nieuwsbrief geregeld te kunnen toesturen.
Halewijn ziet in dat het belangrijk is dat deze informatie op verantwoorde wijze wordt gebruikt en zal er alles voor doen om deze dus op een verantwoorde en vertrouwelijke manier te gebruiken. Halewijn garandeert dat deze informatie niet aan andere bedrijven of organisaties zal worden doorgegeven.
De persoonlijke gegevens die Halewijn verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Halewijn, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal dus louter voor interne doeleinden verwerkt worden.
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Halewijn uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.
Wettelijke verzoeken
Halewijn verleent haar medewerking aan onderzoeken in het kader van de rechtshandhaving, alsmede aan andere derden die actief zijn op het gebied van de naleving van wetten, bijvoorbeeld betreffende intellectuele eigendomsrechten, fraude en andere rechten.

Het gebruik van cookies

Wanneer u Halewijn bezoekt, kunt u anoniem over de website surfen en hebt u toegang tot belangrijke informatie zonder dat uw identiteit bekend wordt. Om onze website te verbeteren en de nieuwsbrieven te beheren, gebruiken wij ‘cookies'. Een cookie is een bestandje dat gegevens die door de webserver worden overgezonden naar uw browser en die alleen kan worden gelezen door de server die de gegevens aan u heeft doorgegeven. De cookie doet dienst als uw identificatiekaart zodat u niet telkens uw gebruikersnaam en paswoord dient op te geven, en zorgt ervoor dat u onmiddellijk relevante informatie uit uw regio op de homepage krijgt aangeboden. Deze cookie kan niet worden uitgevoerd als code en kan geen virussen overbrengen.
De meeste browsers zijn in principe zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, waardoor u de kans krijgt te beslissen of u het wilt accepteren of niet. (Voor sommige web-pagina's is daar een toestemming voor nodig, cookies kunnen niet worden geweigerd.)
Halewijn gebruikt weliswaar cookies om uw bezoek aan de site bij te houden en onze webservers leggen automatisch het IP/Internet-adres van uw computer vast, maar deze informatie zegt niets over uw persoonlijke identiteit en u blijft anoniem, tenzij u Halewijn op andere wijze persoonlijke informatie hebt verstrekt. De cookies dienen dus enkel om anonieme statistieken van gebruikersaantallen op te stellen.

Uw privacyrechten

U hebt het recht de gegevens die Halewijn over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige, onvolledige of foute gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Halewijn verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de website of de procedure volgen die is aangegeven bij het registreren.

Beheer van uw wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor elke actie die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen. Wij adviseren u daarom om uw Halewijn-wachtwoord niet aan derden door te geven. Indien u besluit uw gebruikersnaam en wachtwoord of uw gegevens met derden te delen met het oog op het gebruik van de diensten van de website, blijft u verantwoordelijk voor alle actie die met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt ondernomen. Indien u de controle over uw wachtwoord verliest, kunt u de controle over een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens verliezen en partij worden bij van rechtswege bindende acties die namens u worden ondernomen. Daarom kan u zelf uw wachtwoord wijzigen.

Postadres
Webmaster Halewijn
Halewijnlaan 92
2050 Antwerpen

Wij verzoeken u uw naam, adres en/of e-mailadres te vermelden wanneer u contact met ons opneemt. Houd er rekening mee dat www.halewijn.info niet verantwoordelijk is voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites waarnaar een koppeling bestaat op een willekeurige plaats in de Halewijn-website.