LEVEN - WAT ER ÉCHT TOE DOET

magazines over zingeving en christelijk geloof

Uit een samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse bisschoppen is een reeks magazines gegroeid die vanuit het christelijk geloof een antwoord willen geven op de belangrijkste zinvragen.

Deze magazines zetten een nieuwe koers uit. Ze willen gelovigen helpen om de christelijke visie op hun eigen levensvragen beter te leren kennen, maar ook mensen aanspreken die nauwelijks of niet in contact komen met de christelijke boodschap. De lezer wordt op een frisse en informatieve manier uitgenodigd om van het christelijk geloof te proeven. Het magazines bevat toegankelijke en korte bijdragen, FAQ's en interviews met bekende Vlamingen en Nederlanders.

Omdat de magazines bedoeld zijn voor ruime verspreiding, is de prijs bewust laag gehouden: slechts 4 euro/ex.

NIEUW LEVEN. Je kind laten dopen?

NIEUW LEVEN. Je kind laten dopen?

LICHT AAN DE HORIZON. Over leven na de dood

LICHT AAN DE HORIZON. Over leven na de dood

SAMEN DOOR HET LEVEN. Over relaties met toekomst

SAMEN DOOR HET LEVEN. Over relaties met toekomst

WAAROM TOCH? Omgaan met kwetsbaarheid en lijden

WAAROM TOCH? Omgaan met kwetsbaarheid en lijden

MET DE JAREN. Gelukkig en gelovig oud worden

MET DE JAREN. Gelukkig en gelovig oud worden

TUSSEN GOED&KWAAD

TUSSEN GOED&KWAAD

GROEIEN!

GROEIEN!

DEZE MAGAZINES GEBRUIKEN IN DE PAROCHIE

Hoe werk je met deze magazines in je parochie? Concrete tips om aan de slag te gaan met:

- Nieuw leven, het vernieuwde doopmagazine

- Tussen goed en kwaad