Powerpoints bij 'Rode draden in de evangeliën' van Wim Weren - Halewijn Uitgeverij
DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

POWERPOINTPRESENTATIES BIJ HET BOEK 'RODE DRADEN IN DE EVANGELIËN' VAN WIM WEREN

De powerpointpresentaties hieronder horen bij het boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën, Halewijn/Boekencentrum, 2018. De presentaties lopen parallel met de hoofdstukken van dit boek. Ze voegen een nieuwe dimensie toe aan het boek. De vraag staat centraal hoe de teksten uit de evangeliën, die in het boek aan de orde komen, geïnterpreteerd zijn in de wereld van de kunsten, in het bijzonder in de schilderkunst. Een zinvolle verkenning daarvan is bijna onmogelijk als we het desbetreffende beeldmateriaal niet zelf onder ogen krijgen. Moderne technieken en communicatiemiddelen bieden daartoe volop mogelijkheden. Vandaar deze vrij te downloaden powerpoints, waarin ook hyperlinks zijn opgenomen die geopend kunnen worden.